RADYOLOJİ

Radyoloji, x ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi gayesiyle kullanılmasıdır. Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan yöntemlerden bazıları; 

-Ultrason 
-Bilgisayarlı tomografi
-Manyetik rezonans görüntüleme
-Nükleer tıp yöntemleri
-Pozitron emisyon tomografi
-Momografi
-Floroskopi
-IX ışınını 

kullanan diğer bazı yöntemler olarak sıralandırılabilir. Bu yöntemlerin tanı gayesiyle kullanımı elde edilen görüntülerden hastalıkların tespitinde yararlanılması şeklinde olurken,tedavi amacıyla kullanımı ise bazı cerrahi işlemlerin görüntüleme yöntemleri sayesinde daha az zararla yapılmasını sağlamalarıdır. 

SİZİ ARAYALIM