Göz Kapağı Tümörleri


Göz Kapağı Tümörleri Nelerdir, Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi?

Göz Kapağının Kötü Huylu Tümörleri, Bazal Hücreli Karsinom

Yaş: Genellikle ileri yaşta gözlenir.

Belirti ve Bulgular

Çoğunlukla alt göz kapağında, üzerinde belirgin damarların bulunduğu, parlak renkte, inci tanesine benzer, üzeri ülsere sert bir nodül olarak görülür.

Tanı

Klinik olarak konulsa da biyopsi ile doğrulanır.

 

Tedavi: Cerrahidir.

Seyir

Metastaz (uzak organlara yayılım) yapmaz. İhmal edilen olgularda orbita (göz küresi) içine uzanım gösterebilir.

Göz Kapağının Kötü Huylu Tümörleri, Yassı Hücreli Karsinom

Yaş: Genellikle ileri yaşta gözlenir.

 

Belirti ve Bulgular

Çoğunlukla alt göz kapağında plak tarzında, nodüler veya ülsere bir kitle olarak gözlenir. Hızla büyür. Bazen iyi huylu tümörlerden ayrımı oldukça zordur.

Tanı

Klinik ve biyopsi ile konulur.

Tedavi

Cerrahidir. Cerrahi sınırların aşıldığı durumlarda radyoterapi gibi ek tedavi seçeneklerinden yararlanılır. Metastaz (tümörün başka yere sıçraması) riski yüksektir.

Göz Kapağının Kötü Huylu Tümörleri, Kapak Melanomu

Yaş: Her yaşta görülebilir.

Belirti ve Bulgular

Koyu renkli oluşu melanom için tipik olmakla birlikte kapak melanomlarının yarısında pigmentin görülmemesi (renkli olmaması) tanıyı zorlaştırabilir. Yüzeysel yayılan ve nodüler tipleri vardır.

Tanı

Klinik ve biyopsi ile konulur.

Tedavi: Cerrahidir.

 

Göz Kapağının Kötü Huylu Tümörleri, Sebase Bez Karsinomu

Yaş: Yaşlılarda sık görülür.

Belirti ve Bulgular

Sıklıkla üst kapakta görülür. Kitle; şalazyon adı verilen hordeolum (arpacık) sonrası gelişen kistik lezyonları taklit edebilir. Bu nedenle şüpheli kistik lezyonların yakından takibi, gerekirse cerrahi olarak alınması ve histopatolojik muayenenin yapılması şarttır. Özellikle sıklıkla tekrarlayan kistik lezyonlarda yakın gözlem son derece önemlidir.

SİZİ ARAYALIM