Glokom ( Göz Tansiyonu )


Glokom hastalığı göz içi basıncının yükselmesi, görme siniri harabiyeti ve sonunda görme kaybının (körlük) ortaya çıkmasıdır.

 

Yaş: Primer (birincil) açık açılı glokom 60 yaş ve üzerinde, eksfoliasyon glokomu 40 yaş ve üzerinde, pigmenter glokom 15-35 yaş arası, doğuştan glokom Yeni doğan çocuklarda, üveit, diabet gibi nedenlere bağlı ikincil (sekonder) glokom her yaşta görülebilir. Açı kapanması glokomu ise 40 yaş ve üzerinde daha sık görülmektedir.

 

Cinsiyet: Farklı glokom tipleri her iki cinste de görülmektedir, ancak oranlan farklılık gösterebilir.

 

Risk Faktörleri

Her çeşit glokomda genetik geçiş kısmi veya belirgin olarak vardır. Genetik faktörlerin dışında miyopi, diabet (şeker hastalığı), sigara kullanımı önemli risk faktörleridir. Kişide göz içi basıncı yüksekliği ile birlikte hipertansiyon (kan basıncı yüksekliği), hipotansiyon (kan basıncı düşüklüğü), kalp yetmezliği gibi dolaşım bozukluğunun olduğu durumlarda görme sinirinde harabiyet daha erken ve daha ağır ortaya çıkmaktadır; bu kişilerde düşük basınçlı glokom daha sık görülür. Açı kapanması glokomu için gözün küçük olması ve hipermetropi risk faktörüdür.

 

Belirti ve Bulgular

Çocukluk çağı glokomu ve doğuştan glokom, gözün saydam kornea tabakasında bulanıklaşmaya, beyazlaşmaya ve gözün ön kısmında büyümeye yol açar. Gözde sulanma ve ışık hassasiyeti olur. Glokom erişkinlerde ise sinsi ve sessiz seyreder, bunun istisnası açı kapanması glokomudur. Açı kapanması glokomunda göz içi basıncının aniden yükselmesi gözde ağrı, bulanık görme ve kızarıklığa neden olur.

 

Diğer glokom tiplerinde ise göz içi basıncı zaman içinde yavaş yavaş yükseldiği için ağrı ve kızarıklık yoktur. Görme siniri harabiyeti ile kişi zaman içinde bazı bölgeleri göremediğini fark eder ve görme alanında daralma ve kayıplar (Skotom) ortaya çıkar. Zaman içinde uygun tedavi edilmez ise kalıcı görme kaybı oluşur.

 

Tanı:

Göz içi basıncının normal değerleri 10 ile 20 mmHg arasındadır. Göz içi basıncının bu değerlerin üzerinde çıkması, muayenede görme sinirinde harabiyet olması, görme alanı testinde görme alanı kaybının saptanması, görme siniri görüntüleme yöntemleri ve tomografisi ve sinir lifleri analizinde harabiyet olması glokom tanısı için yeterlidir.

 

Tedavi:

Çocukluk çağı glokomlarında tedavi göz içi basıncının ameliyat ile düşürülmesidir. Açı kapanması glokomunda ilaç tedavisi yanında lazer iridotomi, lazer yapılamayan durumlarda cerrahi iridektomi kaçınılmazdır.

 

Primer açık açılı glokom, eksfoliatif glokom, pigmenter glokom, düşük basınçlı glokom da ilk tedavi ilaç tedavisidir ve glokom damlaları kullanılarak göz içi basınç düşürülür. Bu tedavinin yeterli olmadığı durumlarda lazer yapılması ve daha ileri olgularda cerrahi olarak göz içi basıncının düşürülmesi gerekebilmektedir. Tedavideki temel amaç görme siniri harabiyetini önlemektir; bu nedenle tedavi erken başlatılmalıdır.

 

Seyir:

Tanısı geç konulan ileri glokom olgularında görme siniri harabiyetini geri çevirmek mümkün değildir. Ancak erken tanı ile uygun tedavi edilen ve göz içi basıncının güvenli düzeye indirildiği hastalarda ilave görme siniri harabiyeti gelişmemekte, görme alanı kaybı olmamakta ve hastalar yaşamlarını sorunsuz idame etmektedir. Glokom hastalığının uzun, süreğen bir süreç olduğu ve takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

SİZİ ARAYALIM